AC SCHOOL

AC Design-ը, կարևորելով սկսնակ մասնագետների և ուսանողների աշխատանքային պրակտիկան և գիտելիքների գործառական կիրառությունը, ոլորտի զարգացման գործընթացում բացել է իր մասնագիտացված դպրոցը՝ AC School-ը: Այստեղ պարբերաբար իրականացնում են մի քանի ամիս տևողությամբ անվճար դասընթացներ, ոլորտի լավագույն մասնագետների կողմից: Լավագույն մասնակիցները ստանում են թիմին միանալու առաջարկներ:

AC Smart school
ABOUT AC SCHOOL